Styrelsen

VÄSTRA VEDUM

FIBER EKONOMISK FÖRENING

Uppdrag

Namn

Telefon

Mail


Ordförande

Hans Bäck

0703-36 96 44

hans.back95@gmail.com


Vice ordförande

Jens Ramberg

0735-54 84 57

jens.ramberg@hotmail.com


Sekreterare

Åke Stenkvist

0705 32 17 33

ake.stenkvist@telia.com


Kassör

Anna Jäderström

0703- 45 17 18

anna.jaderstrom@outlook.com


Ledamot

Linnea Andersson

0706-54 30 71l

a-son.linnea@hotmail.com


Ledamot

Nicholle Mynett

0722-25 54 95535

nichollemynett@hotmail.com


Ledamot

Carl Lundmark

0706-34 26 71

carl.lundmark77@gmail.com


Ledamot

Alf Törnqvist

0708-65 08 50


alf.tornqvist@telia.com


LedamotErsättareErsättare

Börje BengtssonHenrik FischerSören Malmberg

0739-25 80 930734- 61 58 260725-85 56 37

bengtsson.vedum@outlook.com


fischerjohanssoningvarsgarden@gmail.com


soren.malmberg@tele2.se


Copyright @ All Rights Reserved